Fotoclub Door de Lens-Home
Fotoclub Door de Lens-Home
Fotoclub Door de Lens-Programma 2024
Fotoclub Door de Lens-Programma 2023
Fotoclub Door de Lens-Programma 2022
Fotoclub Door de Lens-Programma 2021
Fotoclub Door de Lens-Programma 2020
Fotoclub Door de Lens-Programma 2019
Fotoclub Door de Lens-Programma 2018
Fotoclub Door de Lens-Programma 2017
Fotoclub Door de Lens-Programma 2016
Fotoclub Door de Lens-Programma 2015
Fotoclub Door de Lens-Programma 2014
Fotoclub Door de Lens-Programma 2013
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2023
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2022

Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2021
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2020
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2019


Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2018
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2017


Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2016


Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2015
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2014
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2013


Fotoclub Door de Lens-Maandfoto
Fotoclub Door de Lens-BondsfotowedstrijdFotoclub Door de Lens-In beeld


De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
Fotoclub Door de Lens-Rode draad
Rode draad 2014
Rode draad 2013
Rode draad 2012
Rode draad 2011
Rode draad 2010
Rode draad 2009
Rode draad 2008
Rode draad 2007
Rode draad 2006
Rode draad 2005
Rode draad 2004
Fotoclub Door de Lens-Uitdagingen
Fotoclub Door de Lens-Puzzeltocht 2019
Fotoclub Door de Lens-Puzzeltocht 2016
Fotoclub Door de Lens-Puzzeltocht 2015
Fotoclub Door de Lens-Leden
Fotoclub Door de Lens
Fotoclub Door de Lens-Contact
Fotoclub Door de Lens-Tentoonstellingen
Fotoclub Door de Lens-Introductie
Fotoclub Door de Lens-Activiteiten
Fotoclub Door de Lens-Linken
Email naar de Secretaris
Email naar de Secretaris

Fotoclub Door de Lens Rotterdam-Hoogvliet

Activiteiten


Fotoclub "Door de Lens" bestaat thans uit acht leden (twee vrouwen en zes mannen) en komt vanaf september tot en met juni elke maandagavond, behoudens schoolvakanties en feestdagen, van 19.30 tot 22.00 uur bij elkaar in clubhuis Villa Vonk, Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet-Rt. Bij bepaalde activiteiten, zoals dichtbijfotografie, model- en portretfotografie, werkavonden buiten, is de starttijd meestal 19.00 uur.


Het bestuur van de club wordt thans gevormd door:

Voorzitter:

Secretaris: Joop Visser, email

Penningmeester: Kees Volkers


Het lidmaatschap bedraagt op dit moment (jaar 2022) € 15,00 per maand. De club staat weer open voor nieuwe leden. Voor eventuele informatie stuur een email naar onze secretaris.

"Door de Lens" is lid van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen, kortweg FOTOBOND en behoort tot Afdeling 12 (Zuid-Holland Zuid) van de FOTOBOND. Door middel van het lidmaatschap van "Door de Lens" is ieder lid ook impliciet lid van de de FOTOBOND.


De activiteiten, die worden ondernomen (zie ook de programma pagina) zijn onder andere:

*           werkavonden buiten (waar de bestemming steeds onderling wordt besloten)

*           diverse keren per jaar een fototocht van een dag (ook hier wordt democratisch gezocht naar een bestemming)

*           onderlinge competitie (maandelijks levert elke lid twee foto's in, die door de rest van de clubleden worden gejureerd)

*           dichtbijfotografie (waaronder ook macrofotografie); de club heeft onder andere eigen tabletop verlichting

*           model- en portretfotografie

*           Rode Draad; het lijkt een beetje op het aloude kinderspelletje van een woordje doorfluisteren aan je buurman of buurvrouw en dan maar horen wat er aan

            het einde van de kring nog van over is of van geworden is, maar dan met foto's

*           sprekers die hun werk komen tonen en bespreken

*           onderling proberen elkaar te verbeteren in het fotograferen; niet op een schoolse, maar op een ondersteunende manier

*           de jaarlijkse clubuitdaging, waar iedereen het zelfde onderwerp, uitgangspunt of idee fotografeert

*           de jaarlijkse persoonlijke uitdaging

*           deelname aan de activiteiten van de FOTOBOND of daaraan gerelateerde zaken, zoals de landelijke competitie(s) en bijeenkomsten

*           fotobespreking; de foto's worden op een beamer vertoond

*           thematische besprekingen van foto's (meestal op de beamer)