Fotoclub Door de Lens-Home
Fotoclub Door de Lens-Home
Fotoclub Door de Lens-Programma 2015
Fotoclub Door de Lens-Programma 2014
Fotoclub Door de Lens-Programma 2013
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2015
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2014
Fotoclub Door de Lens-Maandfoto 2013


Fotoclub Door de Lens-Maandfoto
Fotoclub Door de Lens-Foto's van leden
Fotoclub Door de Lens-Bondsfotowedstrijd

Fotoclub Door de Lens-In beeld


De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
De leden van Door De Lens aan het werk en in beeld
Fotoclub Door de Lens-Rode draad

Rode draad 2014
Rode draad 2013
Rode draad 2012
Rode draad 2011
Rode draad 2010
Rode draad 2009
Rode draad 2008
Rode draad 2007
Rode draad 2006
Rode draad 2005
Rode draad 2004
Fotoclub Door de Lens-Uitdagingen
Fotoclub Door de Lens-Leden
Fotoclub Door de Lens
Fotoclub Door de Lens-Contact
Fotoclub Door de Lens-Tentoonstellingen
Fotoclub Door de Lens-Introductie
Fotoclub Door de Lens-Activiteiten
Fotoclub Door de Lens-Linken
Fotoclub Door de Lens-Sitemap

Fotoclub Door de Lens Rotterdam-Hoogvliet

Geschiedenis         


Fotoclub Door de Lens werd opgericht in maart 1983 als onderdeel van de wijkvereniging Jeugd en Welzijn Boomgaardshoek in Poortugaal. De wijk Boomgaardshoek was een nieuwbouwwijk van het toenmalige Poortugaal. In februari 1983 werd in deze wijk een multifunctioneel centrum geopend. Dit multifunctionele centrum bestond behalve uit een sporthal ook uit een wijkgebouw. De gemeente Poortugaal was bereid om geld beschikbaar te stellen voor het inrichten van een doka op voorwaarde dat er een fotoclub gesticht werd.

Eind maart 1983 werd deze fotoclub opgericht, en wel als foto- en filmclub De Boomgaard, welke begon met 18 leden. Er werd tijdens de oprichtingsvergadering besloten verder te gaan als een activiteit van JWB (Jeugd en Welzijn Boomgaardshoek).

De eerste tijd werd besteed aan het plannen maken voor de doka en werd er aandacht geschonken aan de theorie van het fotograferen enzovoorts. Van de gemeente mochten in deze tijd de leden van de fotoclub in principe alleen uit de wijk Boomgaardshoek komen. Poortugaal had namelijk ook in andere wijken, zoals de Zalmplaat geld beschikbaar gesteld voor het inrichten van een doka, en op het gemeentehuis vond men dat dit duidelijk wijkgebonden activiteiten waren. Slechts een enkel lid van de fotoclub mocht van buiten de wijk komen. Er werd verder op een werkavond in drie groepjes gewerkt aan het maken van een animatiefilm.


In de loop van de tijd bleek, dat fotograferen en smalfilmen niet goed samengingen in één en de dezelfde club, zodat in het najaar van 1983 de foto- en filmclub verder ging als uitsluitend fotoclub.

Vanaf het begin werd er aan allerlei soorten van fotografie gedaan: zoals portret- en modelfotografie, landschapsfotografie, natuurfotografie, architectuurfotografie, dichtbijfotografie en dergelijke.

In het voorjaar van 1984 werd besloten om een diaserie te gaan maken van Poortugaal. Hiertoe werd het grondgebied van Poortugaal in stukken verdeeld en de leden van de fotoclub gingen in groepjes van twee deze delen van Portugaal fotograferen. Tijdens het samenstellen van de uiteindelijke diaserie, werd bekend gemaakt dat met ingang van1 januari 1985 Poortugaal als zelfstandige gemeente zou ophouden te bestaan, en dat de wijk Boomgaardshoek een deel Hoogvliet zou worden. Om wat terug te doen aan de gemeente Poortugaal, voor onder andere het inrichten van de doka, werd toen besloten om de diaserie over de gemeente Poortugaal aan het gemeentebestuur cadeau te doen. Zo werd in december 1984 tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering de diaserie voor het eerst vertoond en gelijktijdig cadeau gedaan. Nadat Boomgaardshoek een onderdeel van Hoogvliet was geworden, kon iedereen uit Hoogvliet en omgeving zonder meer lid worden van de fotoclub.


Zoals in elke fotoclub ging het ledental van de club op en neer. Verder waren er de eerste jaren van het bestaan van de fotoclub er slechts mannelijke leden. Vrouwen kwamen er alleen als model op de portretavonden. Pas in september 1997 meldde zich het eerste vrouwelijke lid aan. Gelukkig zijn er nu een aantal vrouwelijke leden.


Jeugd en Welzijn Boomgaardshoek hield met ingang van februari 1984 elk jaar Open Dagen. Gedurende een weekend toonde zij het werk van haar activiteiten aan de bewoners van de wijk en andere belangstellende. Vanaf de eerste Open Dagen heeft de fotoclub meegedaan met een jaarlijkse expositie van de leden. Vanaf het begin heeft gegolden, dat ieder lid moest kunnen exposeren. Iets wat heden ten dag nog steeds van kracht is. De eerste jaren werd er alleen van vrijdagavond tot zondagmiddag geëxposeerd. Nadat in het MFC Poortugaal een voorziening kwam om in de gang te exposeren, duurde wat de fotoclub betreft, deze expositie langer.


In 1993 ging JWB op in een nieuwe stichting, Stichting Welzijn Hoogvliet, die voor geheel Hoogvliet ging werken.

In 1994 besloot de fotoclub mee te gaan aan Opzoomeren in Hoogvliet en wel door de activiteiten daarvan te gaan fotograferen. Dit resulteerde in een tentoonstelling over de Opzoomerdag in de deelgemeentesecretarie van Hoogvliet in december 1994.

Tevens verzocht de Stichting Welzijn Hoogvliet om ook in de clubgebouwen van de Stichting foto's te gaan exposeren. In ruil voor het aanschaffen van fotolijsten werd vanaf dat moment de jaarlijkse fototentoonstelling in het MFC, gedurende een half jaar kleine wisselende exposities gehouden in de diverse clubhuizen van de Stichting.


Helaas besloot de deelgemeente Hoogvliet, dat in verband met de bouw van een nieuw jongerencentrum, het culturele werk in de wijk Boogaardshoek in 1998 gestopt diende te worden. In verband met problemen tussen culturele werkers van de stichting en de leiding van het MFC diende eind 1997 de fotoclub op korte termijn te beslissen om of zelfstandig verder te gaan als fotoclub, met alle financiële risico's van dien, of naar een ander clubhuis van de Stichting te verhuizen. Besloten werd om te verhuizen naar het gebouw van Het Anker in de wijk Zalmplaat. Hier was in 1982 door de toenmalige gemeente Poortugaal ook een doka ingericht, zodat er toch blijven worden gewerkt in een eigen clubdoka.

Omdat de leden van de club de naam "De Boomgaard", na het vertrek uit de wijk Boomgaardshoek, niet meer van toepassing was, werd er besloten de naam van de fotoclub te wijzigen in "Door de Lens". Het is dan het zestiende bestaansjaar van de fotoclub.


Bezuinigen noopte de fotoclub in 2004 wederom tot een verhuizing. Stichting Welzijn Hoogvliet besloot aan het begin van dat jaar om het clubhuis Het Anker te sluiten. Inmiddels was het digitale tijdperk als in volle gang en werd bijna tot nooit gebruik meer gebruik gemaakt van de doka. De laatste bleef dan wel niet achter in het oude clubhuis, maar vond een goed onderkomen.

Na een korte periode te hebben doorgebracht in De Kom streken de leden kort daarna neer in clubhuis De Zevensprong. Zonder doka, maar nog steeds als een heel gezellige en enthousiaste groep amateur-fotografen.


Wederom brachten bezuinigingen veranderingen voor de fotoclub te weeg. Medio 2012 werd duidelijk dat de crisis ook toesloeg in het buurt- en clubhuiswerk in Rotterdam. De Stichting Welzijn Hoogvliet zou nog maar korte tijd kunnen voorbestaan en de clubs en verenigingen binnen de stichting werden verzocht op een andere wijze door te gaan. FC Door de Lens besloot onder aanvoering van het zittende bestuur zelfstandig verder te gaan. De grootste uitdaging was om tegen een redelijke prijs huisvesting te vinden. Die huisvesting werd gevonden in het pas gebouwde complex Villa Vonk aan de Othelloweg 8 in Hoogvliet, alwaar vanaf januari 2013 de clubavonden dan ook worden gehouden.